Kategorie

Dostawa

UPS 170

Szybki kontakt


 

Regulamin

Informacje ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma POMPART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Wesołej przy ul. Sadowej 4, NIP 951 238 68 17,  KRS 0000536673, która prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem www.pompart.sklep.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy "pompart.sklep.pl"

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. POMPART Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

    - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
    - dostęp do sieci Internet
    - adres poczty e-mail

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkconalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem www,pompart.pl stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia "Konta Klienta" dokonuje rejestracji podając; login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, numer telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie "Konta Klienta" jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
    - przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
    - dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
    - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
    - wybór formy dostawy i płatności
    - podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
    - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
    - wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
    - zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
    - dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu
    - opis produktu (np. ilość, wymiary)
    - jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
    - cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in. płatności i dostawy
    - sposób płatności
    - informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
    - informację o prawie do rękojmi
    - w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

IV. Forma płatności

1. Zapłaty za towar można dokonać:
    - przelewem na konto - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili wpływu należności na konto Sprzedawcy:
      Nr rachunku bankowego: PL 60 1050 1012 1000 0090 3050 1838 ING BANK ŚLĄSKI S.A.
      W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego oraz numer zamówienia, który znajduje się w potwierdzeniu zamówienia wysłanego do Klienta drogą elektroniczną.
    - osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu dodatkowego potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia na odpowiedni link) lub otrzymaniu wiadomości pocztą elektroniczną z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
    - kartą płatniczą, przelewem - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili autoryzacji transakcji (ok. godziny od momentu zapłaty).
    - gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówienia w siedzibie firmy POMPART Sp. z o.o. (Warszawa-Wesoła, ul. Sadowa 4) po uprzednim umówieniu się na godzinę odbioru towaru - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym "arpomp.com.pl"

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności Sprzedawca nie może żądać od Klienta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez Sprzedawcę z tego tytułu.

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu "pompart.sklep.pl" podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku "do koszyka" nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji "Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty" oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa

1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym "pompart.sklep.pl" są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Raben.

2. Na życzenie Klienta towar może być wysłany za pośrednictwem innej firmy przewozowej.

3. Dostawa towarów zamówionych w Sklepie Internetowym "pompart.sklep.pl" realizowana jest natychmiast, jeśli towar znajduje się w magazynie.

4. Czas realizacji zamówienia oznacza okres czasu od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia do wysyłki (dni robocze).

5. Termin dostawy zamówionego towaru to czas realizacji zamówienia, do którego należy dodać czas dostawy paczki.

6. Termin dostawy jest ustalany indywidualnie. W razie przekroczenia terminu wskazanego w potwierdzeniu zamówienia kupujący ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

8. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

9. W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, a w szczególności taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i skontaktować się z pracownikiem Sklepu Internetowego "pompart.sklep.pl". Kontakt z przedstawicielem Sprzedającego jest niezbędny do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

10. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII. Prawo ostąpienia od umowy

1. Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w pisemnej formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:
    POMPART Sp. z o.o., 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Sadowa 4, telefon: 22 632-37-20,
    adres e-mail: sprzedaz@pompart.pl

3. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

4. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 2 niniejszego rozdziału.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Sadowa 4

6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

7. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
    - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub
    - ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

VIII. Prawo konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialnosci Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in
    - wysłanie wiadomości email na adres:  sprzedaz@pompart.pl
    - listownie na adres: 05-077 Warszawa-Wesoła, Sadowa 4
    - dzwoniąc pod nr 22 632-37-20

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

IX. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.pompart.sklep.pl/webpage/regulamin.html

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany Regulminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.